Juridische afkortingen | privacy & AVG

Afkortingen AVG GDPRDe onderstaande afkortingen worden veel gebruikt in stukken over privacy, de AVG en GDPR en de Wbp.

AMvB –  algemene maatregel van bestuur

APAutoriteit Persoonsgegevens

Art –  artikel(en) in wet- en regelgeving

AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: GDPR)

BCR – Binding Corporate Rules

BW –  Burgerlijk Wetboek

CBP  – College bescherming persoonsgegevens (nu: Autoriteit Persoonsgegevens)

CIPP – The Certified Information Privacy Professional

CIPM – Certified Information Privacy Manager

DPA – Data Protection Authority (in Nederland: de AP)

DPIA – Data Protection Impact Assessment

EC – Europese Commissie

EEA – European Economic Area

EER – Europese Economische Ruimte (de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

EPV – Europese privacyverordening

EU – Europese Unie

DPO – Data Protection Officer

FGFunctionaris voor de gegevensbescherming (in het Engels: DPO)

GDPRGeneral Data Protection Regulation (in het Nederlands: AVG)

hof – gerechtshof

HR – Hoge Raad der Nederlanden

IAPP – The International Association of Privacy Professionals

PBD Privacy by Design -of- Privacy by Default

PET  – Privacy-Enhancing Technologies

PIAPrivacy Impact Assessment

Rb. – rechtbank

WbpWet bescherming persoonsgegevens