Projectleider AVG

privacy statement

Met de komst van de Europese privacyverordening (AVG) dienen alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG te handelen.

Persoonsgegevens zorgvuldig verwerken is niet een project binnen het bedrijf, maar een continu proces. Echter, om tot een hoger volwassenheidsniveau te komen is een compliance-project onmisbaar.

Bent u van plan om privacy naar een hoger niveau te tillen, dan bent u op zoek naar een goede projectleider met kennis van de AVG. Iemand om mee te beginnen is André Tinga.

André Tinga

André is een ervaren (ICT-)professional die door zijn opgebouwde werkervaring breed ingezet kan worden. De rode draad in zijn werk is de advisering en begeleiding van (overheids-) organisaties waarbij hij opereert op het snijvlak van ICT en bedrijfsprocessen. De laatste jaren heeft hij zich toegespitst op de privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Zowel in de rol van projectleider, programmamanager als die van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Wilt u op korte termijn een project starten om tot een hoger niveau compliance met de AVG te komen en zoekt u daar een AVG projectleider voor?
Neem dan contact met ons op.