E-mail van uw server wordt gemarkeerd als SPAM? SPF-records toevoegen

Ontvangen uw klanten en leveranciers uw e-mail in de SPAM box? Dan is het mogelijk om een extra instelling te plaatsen in de zogenaamde DNS instellingen van uw domeinnaam, zodat de kans kleiner wordt dat uw e-mail in de SPAM box beland.

De DNS instellingen van uw domeinnaam bepalen waar uw website “staat” en waar uw e-mail “binnen moet komen”. Meer uitleg over DNS vindt u hier.

Deze DNS instellingen kunt u inzien en wijzigen bij het account, waar u ook uw domeinnaam heeft geregistreerd.

Door het toevoegen van een SPF-record bij de DNS instelling geeft u aan dat u eigenaar bent van de mailserver waar vandaan uw e-mail wordt verzonden.

Het toevoegen gaat met de volgende gegevens:

  1. Type: TXT
  2. Naam: @
  3. Waarde: v=spf1 a mx -all

Een voorbeeld hiervan:

SPF Record toevoegen

Het kan 4 tot 48 uren duren voordat de wijzigingen wereldwijd zijn overgenomen!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Online