Schadevergoeding bij onregelmatige opzegging

Schadevergoeding arbeidsovereenkomstDe werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen (via het UWV) waarbij er sprake kan zijn van een zgn. “onregelmatige opzegging”. Dit houdt in dat de werkgever bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst zich niet heeft gehouden aan de regels van de wet.

Een werknemer die stelt en bewijst dat het om onregelmatige opzegging gaat, kan schadevergoeding eisen. Hierbij heeft de werknemer de keuze uit (art. 7:677 lid 4 BW):

  1. Gefixeerde schadevergoeding
  2. Volledige schadevergoeding

Gefixeerde schadevergoeding bestaat uit het bedrag aan loon, gelijk aan het deel dat niet in acht is genomen bij het opzegtermijn (art. 7:680 BW). Het verzoek om gefixeerde schadevergoeding is aan te raden wanneer de werknemer geen concrete schade heeft (arrest De Waal/ Van Rijn).

Volledige schadevergoeding kijkt naar de concrete schade die een werknemer heeft. Als een werknemer tijdens onregelmatige opzegging ergens anders werk verricht en daar loon uit verkrijgt, wordt dit in mindering gebracht op de schadevergoeding.
Volledige schadevergoeding eisenĀ is verstandig wanneer de schade meer is dan (puur) het loon. Dit kan het geval zijn wanneer de werknemer bijvoorbeeld fooien krijgt (welke niet onder het loon vallen).