Ondernemingsbegrip van art. 7:622 BW

Overgang van ondernemingVoor het vaststellen van een overgang van onderneming krachtens art. 7:622 BW, moeten er een aantal aspecten worden bekeken en geverifieerd.

De eerste is het ondernemingsbegrip. Wanneer namelijk geen sprake is van een onderneming, kan er natuurlijk geen sprake zijn van overgang vanĀ onderneming.

Voor het ondernemingsbegrip kunnen de volgende elementen handvatten geven:

  • Duurzaam georganiseerd moet de onderneming zijn (Rygaard-arrest)
  • Een onderneming hoeft geen rechtspersoon te zijn
  • Winstoogmerk is geen vereiste (Arrest Sophie Redmond)
  • Een onderneming kan privaat als wel publiek zijn (art. 1 lid 1 sub c Richtlijn 2001/23/EG)
  • De betreffende activiteit hoeft niet een hoofdtaak van de onderneming te zijn

Uit de jurisprudentie is dus op te maken dat het ondernemingsbegrip breed moet worden opgevat. Het zou dus ook de catering binnen een ziekenhuis kunnen zijn, welke niet zelfstandig deelneemt aan het economische verkeer.