Schadevergoeding bij onregelmatige opzegging

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen (via het UWV) waarbij er sprake kan zijn van een zgn. “onregelmatige opzegging”. Dit houdt in dat de werkgever bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst zich niet heeft gehouden aan de regels van de wet. Een werknemer die stelt en bewijst dat het om onregelmatige opzegging gaat, kan schadevergoeding… Lees verder Schadevergoeding bij onregelmatige opzegging

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Juridisch

Ondernemingsbegrip van art. 7:622 BW

Voor het vaststellen van een overgang van onderneming krachtens art. 7:622 BW, moeten er een aantal aspecten worden bekeken en geverifieerd. De eerste is het ondernemingsbegrip. Wanneer namelijk geen sprake is van een onderneming, kan er natuurlijk geen sprake zijn van overgang van onderneming. Voor het ondernemingsbegrip kunnen de volgende elementen handvatten geven: Duurzaam georganiseerd moet… Lees verder Ondernemingsbegrip van art. 7:622 BW

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Juridisch

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Voor de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst, zijn er voor de werkgever een aantal mogelijkheden. In het kort zijn er drie artikelen op basis waarvan de rechter die eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst toetst: Artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) Artikel 7:613 BW en; Artikel 6:248 lid 2 BW. Wijziging arbeidsovereenkomst – Artikel 611  Bij art.… Lees verder Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Juridisch

Einde arbeidsovereenkomst op pensioengerechtigde leeftijd

Het is mogelijk om een onbepaalde tijd contract van rechtswege te laten eindigen op de pensioengerechtigde leeftijd van een werknemer. Van deze mogelijkheid wordt bij arbeidsovereenkomsten nogal eens gebruik gemaakt. Aan de opzegging van een onbepaalde tijd contract staat art. 7:667 lid 6 BW niet in de weg. Dit artikel geeft: “Voor de beëindiging van een… Lees verder Einde arbeidsovereenkomst op pensioengerechtigde leeftijd

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Juridisch